Znalecké posudky

Od roku 2010 provádíme znalecké posudky např. pro pozůstalostní řízení.

Soudní znalec: Ing. Tomáš Kotrba

Specializace: Soudní znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady (zbraně)